پروژه مدیریت مالی فروشگاه لوازم خانگی به زبان سی شارپ

50,000 تومان

مدیریت مالی فروشگاه , پروژه ای جهت مدیریت مالی فروشگاه لوازم خانگی که به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی Access طراحی و برنامه نویسی شده است.

1 فروش
خرید محصول

پروژه شبيه ساز word به زبان سی شارپ

45,000 تومان

شبيه ساز word به زبان سی شارپ سورس کدی که یک شبیه ساز ویرایشگر متن میباشد که سعی شده با بهترین کیفیت پیاده سازی شود و امکانات مورد نیاز یک ویرایشگر را شبیه سازی کند.

0 فروش
خرید محصول

پروژه مدیریت فروشگاه به زبان سی شارپ

40,000 تومان

پروژه مدیریت فروشگاه پروژه ای به زبان سی شارپ ، سورس کدی جهت مدیریت فروشگاه ، جهت مدیریت مشتریان ، خرید ها و همچنین مدیریت محصولات طراحی و برنامه نویسی شده است

3 فروش
خرید محصول

حسابداری کتاب فروشی به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server

199,000 تومان

حسابداری کتاب فروشی به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server ، سورس کدی به زبان سی شارپ طراحی و پیاده سازی شده است.

0 فروش
خرید محصول

پروژه اپلیکیشن دفترچه تلفن با اندروید

100,000 تومان

دفترچه تلفن با اندروید پروژه ای با اندروید ، این اپلیکیشن اندروید با TargetSdkVersion 27 نوشته شده است. برای ذخیره مخاطبین از دیتابیس Sqlite استفاده میکند.

0 فروش
خرید محصول

پروژه پیاده سازی سطح دسترسی به زبان سی شارپ

45,000 تومان

سطح دسترسی ، پروژه ای جهت مدیریت سطح دسترسی کاربران که به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server طراحی و برنامه نویسی شده است.

1 فروش
خرید محصول

سورس پروژه مدیریت پادگان سربازی به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server

200,000 تومان

مدیریت پادگان سربازی به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server ، سورس کدی پیشرفته به همراه امکاناتی جهت مدیریت و کنترل سربازان یک پادگان نظامی

11 فروش
خرید محصول

پروژه مدیریت سوپرمارکت به زبان سی شارپ

60,000 تومان

سوپرمارکت ، پروژه ای به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server ، پروژه ای تحت ویندوز که عملیات ورود خروج مواد غذایی را در یک سوپرمارکت کنترل میکند.

4 فروش
خرید محصول

پروژه رسم نمودار توسط highcharts در ASP.NET MVC

35,000 تومان

highcharts در ASP.NET MVC پروژه تحت عنوان رسم نمودار توسط highcharts که این بار رسم نمودار را در MVC پیش گرفتیم و بانک اطلاعاتی SQL Server.

3 فروش
خرید محصول

پروژه صحت درست بودن کد ملی با ASP.NET MVC

35,000 تومان

پروژه صحت درست بودن کد ملی با ASP.NET MVC که زبان سی شارپ طراحی و پیاده سازی شده است ، در این پروژه از یک الگوریتم برای صحت درست بودن کد ملی استفاده شده است و یک API برای استفاده در صفحه وب سایت نوشته شده است.

2 فروش
خرید محصول

سایت خبری با MVC و بانک اطلاعاتی SQL Server

65,000 تومان

سایت خبری با MVC و بانک اطلاعاتی SQL Server ، پروژه ای به زبان سی شارپ که در ASP.NET MVC و دیتابیس SQL Server طراحی و برنامه نویسی شده است

6 فروش
خرید محصول

سایت شخصی با ASP.NET MVC و بانک اطلاعاتی SQL Server

150,000 تومان

سایت شخصی با ASP.NET MVC و بانک اطلاعاتی SQL Server ، پروزه ای تحت عنوان وب سایت شخصی که به زبان سی شارپ و ASP.NET MVC و بانک اطلاعاتی SQL Server است.

2 فروش
خرید محصول