پروژه دیتابیس آموزشگاه برای درس آزمایشگاه پایگاه داده

80,000 تومان

پروژه دیتابیس آموزشگاه برای درس آزمایشگاه پایگاه داده ، یک دیتابیس با چندین جدول و نمودار ER برای آزمایشگاه پایگاه داده که در SQL Server طراحی و پیاده سازی شده است.

9 فروش
خرید محصول

بانک اطلاعاتی شرکت بیمه در SQL Server

75,000 تومان

بانک اطلاعاتی شرکت بیمه در SQL Server ، این پروژه یک دیتابیس آماده میباشد که در SQL Server طراحی و پیاده سازی شده است.که متشکل از چندین جدول می باشد.

1 فروش
خرید محصول