دفترچه تلفن با ASP.NET Core

75,000 تومان

دفترچه تلفن با ASP.NET Core پروژه ای به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server که با .NET Core طراحی و برنامه نویسی شده است.

7 فروش
خرید محصول

نمایش جزئیات قبض توسط شناسه قبض و شناسه پرداخت با .NET Core

85,000 تومان

نمایش جزئیات قبض توسط شناسه قبض و شناسه پرداخت که به زبان سی شارپ در .NET Core طراحی و برنامه نویسی شده است.دیتابیس پروژه SQL Server است

1 فروش
خرید محصول