پروژه دیتابیس آموزشگاه برای درس آزمایشگاه پایگاه داده

80,000 تومان

پروژه دیتابیس آموزشگاه برای درس آزمایشگاه پایگاه داده ، یک دیتابیس با چندین جدول و نمودار ER برای آزمایشگاه پایگاه داده که در SQL Server طراحی و پیاده سازی شده است.

9 فروش
خرید محصول