بانک اطلاعاتی شرکت بیمه در SQL Server

45,000 تومان

بانک اطلاعاتی شرکت بیمه در SQL Server ، این پروژه یک دیتابیس آماده میباشد که در SQL Server طراحی و پیاده سازی شده است.که متشکل از چندین جدول می باشد.

1 فروش
خرید محصول