پروژه دلفی این سری از محصولات نیز در نوع خود از طرفداران به خصوصی برخورد است.پروژه دلفی در کدیشن به همراه سورس کد کامل منتشر میشوند.

دلفي (Delphi)‏ يا به تعبيري ويژوآل پاسکال يک زبان برنامه‌نويسي سطح بالا است و بستري براي توسعه نرم‌افزار که شرکت بورلند آن را توليد کرده‌است

و بعدها توسط امبارکادرو خريداري شد. دلفي همچنين مي تواند شامل کدهاي نوشته شده در مونتاژ و ساير زبان هاي سطح پايين باشد، که دسترسي غيرمستقيم آن به سخت افزار دستگاه را فراهم مي کند

اين زبان، در بدو انتشار خود  به عنوان يکي از نخستين ابزارهايي مطرح شد که از توسعه نرم‌افزار بر مبناي متدولوژي راد (RAD: Rapid application development) يعني توليد و توسعه سريع برنامه‌هاي کاربردي پشتيباني مي‌کردند.
!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.